Kontakt

Obala Grupa d.o.o.

Planinska 13,
10 000 Zagreb
OIB: 44536091541

Telefon: +385 1 2396 600
Telefax: +385 1 2396 610

obala@obalagrupa.com